Parkering för våra gäster

Hotel Esplanade erbjuder inga egna parkeringsplatser. Parkering i området på gatorna kostar 15 kr/h mellan 09.00-17.00 på vardagar. Nätter och helger är det gratis. Vi tipsar om att titta efter lediga parkeringsplatser på kajen vid vattnet på Strandvägen.

Välkomna till oss!